CYM | ENG

Y lle i’r trydydd sector yng Nghymru


Cofrestrwch Nawr

Man arddangos

Curiad calon gofod3 yw y man arddangos rhyngweithiol, gyda gweithwyr trydydd sector proffesiynol yn ymweld ag ef. Bydd ein hymwelwyr i gyd yn awyddus i ddysgu mwy am eich gwasanaeth, cynnyrch neu ymgyrch.

Rydym yn chwilio am arddangosfeydd arloesol a fydd yn annog ffyrdd gwahanol o weithio, yn ysgogi trafodaeth ac yn ysbrydoli newid.

I gofrestru’ch diddordeb mewn archebu stondin arddangos yn gofod3 2019 cysylltwch â ni drwy ebostio helo@gofod3.cymru

Man digwyddiad

Dyma ffordd gosteffeithiol o gyrraedd cynulleidfa amrywiol. Os ydych chi am drefnu panel trafod, gweithdy, grŵp ffocws, anerchiad arbennig neu lansio ymgyrch, dyma’r man i chi. Bydd ymwelwyr o’r trydydd sector a’r sectorau cyhoeddus a phreifat drwyddynt draw yn cael y cyfle i fynd i’ch digwyddiad.

I gofrestru’ch diddordeb mewn cynnal digwyddiad yn gofod3 2019 cysylltwch â ni drwy e-bostio helo@gofod3.cymru

 

Man hysbysebu a nawdd

Mae gofod3 yn ddigwyddiad unigryw lle bydd ymwelwyr o’r trydydd sector yn dod at ei gilydd ac yn trafod y materion pwysicaf iddyn nhw. Dyma gyfle prin i chi dynnu sylw arweinwyr y trydydd sector at eich brand.

I gael sgwrs am gyfleoedd i noddi gofod3 2019 cysylltwch â Kate Gobir ar 029 2043 1724.