Gofod3
Gofod3

Mae cynnal digwyddiad yn gofod3 ar-lein yn ffordd gosteffeithiol o gyrraedd cynulleidfa amrywiol.

Whether you want to organise a panel debate, workshop, focus group, keynote address or campaign launch, this is the space for you. Visitors from across the voluntary, public and private sectors will have the opportunity to attend your event.


Book Your Space

Bydd ymwelwyr o’r trydydd sector a’r sectorau cyhoeddus a phreifat drwyddynt draw yn cael y cyfle i fynd i’ch digwyddiad.Codir ffi yr awr am ein sesiynau ond mae’n bosib archebu sawl sesiwn.

Bydd pawb sydd yn cynnal digwyddiad yn cael:

  • eich rhestru yn y canllaw digwyddiadau ac ar wefan gofod3 yn hysbysebu digwyddiad eich mudiad
  • enw a dolen eich mudiad ar wefan gofod3 a chyhoeddusrwydd digwyddiadau cyffredinol
  • cyfieithu ar y pryd (Cymraeg / Saesneg) – os oes angen
  • cymorth llawn ar gyfer rheoli eich digwyddiad gan gynnwys cofrestru a chymorth technegol ar y diwrnod

Cost

Trydydd sectorSector cyhoeddusSector breifat
Ffioedd£50 +VAT£100 +VAT£150 +VAT
Aelodau a phartneriaid CGGC£40 +VAT£90 +VAT£135 +VAT

I gael ffurflen gais ar gyfer cynnal digwyddiad cysylltwch â helo@gofod3.cymru.


 

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh