Gofod3
Gofod3

Adnoddau o ddigwyddiadau yng nghyfres Dulliau a yrrir gan y gymuned yn ystod y pandemig gan y Bartneriaeth Dyfeisgarwch Cymunedol

Ym mis Ionawr 2022, cynhaliodd y Bartneriaeth Dyfeisgarwch Cymunedol y gyfres of ddigwyddiadau Dulliau a yrrir gan y gymuned yn ystod y pandemig gyda’r nod o roi cyfle i ddysgu o’r ffordd y mae asiantaethau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector a chymunedau wedi cydweithio i ymateb i Covid i liniaru’r effeithiau gwaethaf y pandemig. Roedd y digwyddiadau’n adlewyrchu ar y 2 flynedd ddiwethaf ac yn edrych i’r dyfodol i archwilio sut y gellid datblygu’r arferion a’r diwylliannau hyn o gydweithio ymhellach dros y blynyddoedd i ddod wrth i ni wella ar ôl y pandemig.

Yma fe welwch chi recordiadau o’r digwyddiadau ynghyd â’r cyflwyniadau ac adnoddau eraill o bob digwyddiad yn y gyfres.

Am fwy  wybodaeth am y Bartneriaeth Dyfeisgarwch Cymunedol cysylltwch â Emma Davies yn Gofal Cymdeithasol Cymru: Emma.Davies@socialcare.wales

Digwydddiad agoriadol

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata

Addasu eich dewisiadau
Sut gall Awdurdodau Lleol gefnogi cymunedau

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata

Addasu eich dewisiadau

Y Rhaglen Adeiladu Cymunedau

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata

Addasu eich dewisiadau

Lawrlwythwch Cyflwyniad

Yn ôl i Fywyd Cymunedol, Y Bartneriaeth Yn ôl i Fywyd Cymunedol

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata

Addasu eich dewisiadau

Lawrlwythwch Cyflwyniad

Cyd-gynhyrchu gyda phobl ag anabledd dysgu ar draws Cwm Taf Morgannwg

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata

Addasu eich dewisiadau

Datblygu Ymateb Sector Cymunedol mewn partneriaeth

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata

Addasu eich dewisiadau

Lawrlwythwch Cyflwyniad

Adnoddau eraill o’r digwyddiad yma

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata

Addasu eich dewisiadau

Rôl cydgynhyrchu mewn ymagweddau sy’n canolbwyntio ar y gymuned

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata

Addasu eich dewisiadau

Lawrlwythwch Cyflwyniad 1
Lawrlwythwch Cyflwyniad 2
Lawrlwythwch Cyflwyniad 3

Dysgu wrth genedl arall - Prosiect Vibrant Communities Cyngor Dwyrain Swydd Ayr

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata

Addasu eich dewisiadau

Lawrlwythwch Cyflwyniad

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh