Gofod3
Gofod3

Lansiad fframwaith ar gyfer gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Mae’r digwyddiad yma’n lansio Fframwaith ar gyfer gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Fel adnodd digidol rhyngweithiol, mae’n archwilio chwe chwestiwn allweddol ynghylch gwirfoddoli ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, o safbwynt y gwahanol gynulleidfaoedd: comisiynwyr/cynllunwyr, mudiadau cyflawni, cyrff seilwaith a grwpiau cymunedol. Ei nod yw integreiddio gwirfoddoli i wead ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol mewn modd mwy cydlynus, gan adeiladu ar yr llwyddiannau a gyflawnwyd yn ystod Covid-19. Ariannwyd y prosiect drwy gronfa Grant adfer gwirfoddoli yn sgil y Coronafeirws Llywodraeth Cymru, ac fe’i datblygwyd gan Helplu Cymru, Comisiwn Bevan, Gofal Cymdeithasol Cymru, a Richard Newton Consulting Ltd.

Gwybodaeth allweddol

Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.