Gofod3
Gofod3

Miliwn o ddwylo – y dull cydweithredol

28 Meh 2021

14:00

60 munud

Mae ScoutsCymru yn angerddol dros alluogi a grymuso ein pobl ifanc i weithredu’n gymdeithasol dros achosion sy’n bwysig iddyn nhw. Er mwyn gwneud hyn, maen nhw wedi cydweithio â chwe mudiad cenedlaethol arall, a ddewiswyd gan bobl ifanc, i gynllunio gweithgareddau ar gyfer eu haelodau a’u helpu nhw i newid y byd.

Bydd y sesiwn yma’n cynnwys trafodaeth rhwng ScoutsCymru a’u am yr hyn sy’n gwneud partneriaeth iach a chadarnhaol, sesiwn holi ac ateb, a gweithgaredd wedi’i hwyluso a fydd yn annog y rhai sy’n bresennol i wneud cysylltiadau â’i gilydd, a allai arwain at bartneriaethau a chydweithio posibl.

www.scoutscymru.org.uk

@ScoutsCymru

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
ScoutsCymru
Hyd
60 munud
Dyddiad
28 Meh 2021
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.