Gofod3
Gofod3

Llwyddo i gynhyrchu incwm amrywiol

Mer 5 Meh 2024, 10:00am

CGGC

Mae sicrhau ffrwd incwm amrywiol yn cynyddu gwydnwch mudiad, a dyma pam y mae’n bwysicach nag erioed bod gan bobl sy’n gweithio gyda’r sector gwirfoddol y sgiliau a’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i adnabod a sicrhau cyllid cynaliadwy.

Yn y sesiwn hon, byddwch yn clywed yn uniongyrchol gan elusen fechan am eu taith i amrywio eu hincwm, a fydd yn cynnwys cyfle i ofyn cwestiynau ac edrych ar eich gobeithion a’ch heriau. Magwch hyder yn eich gallu i fynd ati’n llwyddiannus i amrywio incwm eich mudiad yn gywir fel y gallwch barhau â’r gwaith gwych rydych chi’n ei wneud.

https://wcva.cymru/cy/hafan/

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
CGGC
Arddangoswr
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 10:00am
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh