Gofod3
Gofod3

Addasu i’r gweithlu newidiol: cefnogi cyflogeion â chyfrifoldebau gofalu

20 Meh 2022

14:00

60 munud

Ar anterth y pandemig, roedd 345,000 o bobl yn ceisio cael cydbwysedd rhwng cyflogaeth a chyfrifoldebau gofal di-dâl, sy’n cyfateb â 25% o weithlu Cymru. Heb gymorth, gallai iechyd, arian a gyrfaoedd gofalwyr gael eu heffeithio’n negyddol.
Gan addasu i’r gweithlu newidiol hwn, bydd y sesiwn ryngweithiol hon a gyflwynir gan Gofalwyr Cymru yn ymdrin â’r canlynol:
• Polisïau perthnasol gan y llywodraeth sy’n llywio gwaith ymchwil
• Cyngor i ofalwyr sy’n gweithio a gofalwyr sy’n gobeithio dychwelyd i weithio
• Syniadau i fudiadau i ddiwallu anghenion eu gweithlu a datgloi buddion busnes
Yn dilyn y sesiwn, byddwch chi’n cael copi caled o’n Canllawiau i Ofalwyr sy’n Gweithio, adnodd perffaith ar gyfer rheolwyr llinell a chyflogeion.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Gofalwyr Cymru
Hyd
60 munud
Dyddiad
20 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Microsoft Teams Logo

Teams

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh