Gofod3
Gofod3

Popeth sydd angen i chi ei wybod am y Ddeddf Absenoldeb Gofalwr

Mer 5 Meh 2024, 10:00am

GOFALWYR CYMRU

Daeth y Ddeddf Absenoldeb Gofalwr i rym ar 6 Ebrill 2024, sy’n golygu bod yn rhaid i bob cyflogwr fod yn barod nawr i gefnogi gofalwyr di-dâl yn eu gweithleoedd.

Ymunwch â Gofalwyr Cymru am sesiwn ddiddorol ar y darn newydd hwn o ddeddfwriaeth. Bydd yn gyfle gwych i chi ddeall y Ddeddf yn well – a bydd yn dangos cyfrifoldebau cyflogwr i gydymffurfio â’r Ddeddf a’r hawliau newydd i ofalwyr yn y gweithle.

https://www.carersuk.org/cy/wales/

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
GOFALWYR CYMRU
Arddangoswr
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 10:00am
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh