Gofod3
Gofod3

Datblygiad proffesiynol amgen

29 Meh 2021

12:00

60 munud

Mae dysgu gydol oes yn hanfodol er mwyn i fudiadau addasu’r ffordd maen nhw’n gweithio, i wella sgiliau staff, ac i gadw doniau. Dysgwch fwy am sut gall y Brifysgol Agored yng Nghymru eich helpu chi i ddatblygu eich tîm, gan gynnwys

  • Gwasanaethau cyflogadwyedd i gefnogi prosiectau tymor byr
  • Llwybrau datblygiad proffesiynol amgen
  • Ein prentisiaeth radd mewn peirianneg meddalwedd gymhwysol.

Byddan nhw hefyd yn trafod eu strategaeth ymchwil, a sut gallai gefnogi arloesedd yn eich gweithle.
www.open.ac.uk/cymru
@OUCymru

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Y Brifysgol Agored yng Nghymru
Hyd
60 munud
Dyddiad
29 Meh 2021
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Microsoft Teams Logo

Teams

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.