Gofod3
Gofod3

Cyflwyniad i’r Rhaglen Adfywio Ymddiriedolaethau

20 Meh 2022

10:00

60 munud

Mae’r Rhaglen Adfywio Ymddiriedolaethau yn helpu elusennau sy’n ei chael hi’n anodd gwario eu hincwm er budd y cyhoedd drwy eu cynorthwyo i ddefnyddio’u hincwm a’u hasedau’n effeithiol. Mae’r Comisiwn Elusennau yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru (CFW). Nod y Rhaglen yw cynorthwyo elusennau aneffeithiol neu anweithredol a rhoi opsiynau syml iddynt ddod â’u helusen i ben, ei drosglwyddo neu ei adfywio. Nid yw llawer o ymddiriedolwyr yn ymwybodol bod miloedd o gronfeydd anweithredol â gwerth ariannol o ddegau o filiynau, llawer ag incymau enwol bach, y gellid eu cyfuno a’u defnyddio’n fwy effeithiol i roi cymorth mawr ei angen i elusennau lleol.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Comisiwn Elusennau
Hyd
60 munud
Dyddiad
20 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Microsoft Teams Logo

Teams

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh