Gofod3
Gofod3

Hyfforddiant Asedau: Pobl yn arwain eu cefnogaeth eu hunain

Elusen iechyd meddwl a newid cymdeithasol yw Platfform. Un ffordd o newid ein cymdeithas yw drwy newid y system rydyn ni’n gweithredu o’i mewn yn ddramatig – fel bod pobl yn cael clust i wrando, ac fel ein bod ni’n gweithredu ar eu blaenoriaethau nhw, nid ein rhai ni. their priorities, not our priorities.

Yn y gweithdy hwn, bydd Oliver yn rhannu sut mae Platfform yn mynd ati i gefnogi mewn ffordd gwbl newydd, drwy gyflogi pobl nad ydynt yno i drwsio pobl nac i ddweud wrth bobl beth i’w wneud, ond rhai sy’n defnyddio pŵer radicalaidd gwrando ac “sydd yno” i helpu gyda’u taith iachaol. Ar ôl blwyddyn, mae eisoes yn cael effaith fawr.

Gwybodaeth allweddol

Mudiad
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh