Gofod3
Gofod3

Dod yn Fudiad sy’n Ystyriol o Drawma + Anghenion Perthynol

23 Meh 2022

12:00

60 munud

Platfform yw’r elusen iechyd meddwl a newid cymdeithasol. Fel rhan o ymgyrch cymdeithasol cynyddol, rydyn ni’n credu bod symud i fod yn ystyriol o drawma ac anghenion perthynol yn hanfodol i fynd i’r afael â’r argyfwng iechyd meddwl byd-eang. Trwy ymwreiddio’r ffyrdd o weithio hyn yn ein polisïau, ein harferion a’n dulliau gweithredu, gallwn greu amgylchedd seico-gymdeithasol iach i’n staff a’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi, fel bod pob un ohonom yn cael cyfle i ffynnu. Yn y sgwrs hon, bydd Dr Jen Daffin yn edrych ar sut mae Platfform yn canolbwyntio ar ddyneiddio ei systemau a’u gwneud nhw’n iachach, yn fwy perthynol, yn fwy integredig, yn fwy myfyriol ac yn fwy cysylltiedig.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Platfform
Hyd
60 munud
Dyddiad
23 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh