Gofod3
Gofod3

Adeiladu cymunedau a galluogi llwybrau gwirfoddoli drwy Tempo Time Credits

Mer 5 Meh 2024, 11:30am

TEMPO TIME CREDITS

Dewch i’r sesiwn hamddenol hon i gael gwybod sut gallai Tempo Time Credits fod yn fuddiol i chi, eich gwaith a’ch gwirfoddolwyr.

Pwy yw Tempo a beth yw Tempo Time Credits? Beth yw’r buddion i fudiadau, grwpiau a gwirfoddolwyr a sut gallant gefnogi llwybrau i wirfoddoli? Dysgwch sut y gellir defnyddio credydau amser fel adnodd ar gyfer ymgysylltu, mapio asedau a chyd-gynhyrchu yn y sesiwn ddiddorol hon.

https://wearetempo.org/w_home/

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
TEMPO TIME CREDITS
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 11:30am
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh