Gofod3
Gofod3

Adeiladu data ar y sector gwirfoddol yng Nghymru

Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar Borth Data’r Sector Gwirfoddol a adeiladwyd gan Data Cymru ar gyfer Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC). Mae’r Porth, y gellir ei weld ar wefan CGGC, yn cyflwyno gwybodaeth ystadegol am weithgareddau’r sector gwirfoddol, gan gynnwys incwm y sector, oriau gwirfoddoli, meysydd gwaith, lleoliadau grwpiau a mwy. Mae’n cynnwys data gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru, Llywodraeth Cymru, NCVO ac eraill er mwyn rhoi darlun mor llawn â phosibl o waith y sector gwirfoddol yng Nghymru, gan alluogi defnyddwyr i olrhain tueddiadau data dros y blynyddoedd a dangos effaith go iawn gwaith y sector. Dewch draw i gael gwybod mwy…

www.data.cymru

@datacymru2018

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Data Cymru
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Microsoft Teams Logo

Teams

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.