Gofod3
Gofod3

Bwlio ac aflonyddu yn y gweithle – beth i’w wneud a pheidio â’i wneud

28 Meh 2021

14:00

60 munud

Yn ystod yr achos diweddar, Allay -v- Gehlen, methodd amddiffyniad cyflogwr mewn honiad o wahaniaethu ar sail hil oherwydd canfu’r Tribiwnlys Apelau Cyflogaeth bod yr hyfforddiant roedd y cyflogwr wedi’i gynnig i’w weithwyr yn hen ac angen ei ddiweddaru.

Dyna pam mae’n angenrheidiol i gyflogwyr ddarparu hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn barhaus ac yn rheolaidd. Nid yw bod â pholisi ac agwedd ‘tic yn y blwch’ tuag at Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ddigon er mwyn osgoi bod y bai am wahaniaethu yn cwympo ar fudiad. Mae angen i bob mudiad ddangos sut maen nhw wedi creu diwylliant sefydliadol sydd ddim yn gwahaniaethu, sy’n cael ei ddilyn gan bawb.

Ymunwch â Darwin Gray ar y cwrs yma i’ch atgoffa am egwyddorion gwarchod Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y gweithle, ac osgoi honiadau o Aflonyddu, yn enwedig o ystyried bod cynnydd yn yr honiadau o wahaniaethu yn erbyn cyflogwyr yn sgil Covid-19.

www.darwingray.com

@DarwinGrayLLP

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Darwin Gray
Hyd
60 munud
Dyddiad
28 Meh 2021
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.