Gofod3
Gofod3

C3SC yn cyflwyno: Rhwydweithio Cymunedol gofod3 (digwyddiad wyneb yn wyneb)

Fel rhan o mis o weithgareddau cymunedol C3SC a gofod3, mae Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) yn falch o groesawu mudiadau a chymunedau i’r digwyddiad rhwydweithio wyneb yn wyneb hwn yn eu swyddfeydd newydd yng Nghanolfan Gymunedol Butetown, i ddysgu mwy am C3SC a'r trydydd sector.

A OES RHYWBETH I RANNU GYDA'R SECTOR GWIRFODDOL?
Dewch i'r DIGWYDDIAD RHAD AC AM DDIM hwn i gwrdd â mudiadau ac aelodau o'r gymuned, rhannu syniadau, profiadau ac arfer da, pa gymorth sydd ar gael, dysgu mwy am sut rydym wedi helpu i godi miliynau o arian ar gyfer mudiadau cymunedol, a hyrwyddo Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Manteisiwch ar y cyfle hwn i gwrdd â'n staff amrywiol ac amlddiwylliannol - sy'n siarad mwy na 15 o ieithoedd, i gael taith o gwmpas ein canolfan wirfoddoli newydd a'n swyddfeydd gwaith a mwynhau ychydig o luniaeth.

Gwybodaeth allweddol

Mudiad
C3SC
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh