Gofod3
Gofod3

Mae newid yn anochel ond nid yw datblygiad: pam mae arnom angen math newydd o arweinyddiaeth

Mer 5 Meh 2024, 3:00pm

HEADS UP

A ydych chi eisiau cael eich ysbrydoli? Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i feddwl gyda gorwelion ehangach, cael sgyrsiau gwell, a chyflawni mwy o effaith.

Dewch i’r sesiwn hon i ddysgu gan Heads Up, y rhwydwaith newid cymdeithasol, lle byddant yn rhannu syniadau, dysgu, gwersi a storïau ynghylch arweinyddiaeth arloesol o bob math. Bydd y pynciau a drafodir yn cynnwys arweinyddiaeth ffeministaidd, strwythurau awdurdod llorwedd, nerth diwylliannau sefydliadol a mwy.

https://hannahpudner.co.uk/headsup (Saesneg yn unig)

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
HEADS UP
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 3:00pm
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh