Gofod3
Gofod3

Rhwydwaith Cymru CharityComms: Rhannu’r baich cyfathrebu yn eich mudiad

Pwy sy’n gwneud y gwaith cyfathrebu? A yw eich cydweithwyr yn teimlo’n rhan o gasglu a rhannu gwybodaeth am waith eich mudiad? Neu a yw hynny’n cael ei ystyried fel gwaith y tîm cyfathrebu bob amser? Mae gweithio yn ystod y pandemig i gyfathrebwyr elusennau, fel pawb arall, wedi arwain at lawer o newidiadau – o gyfyngiadau ar deithio a chyfarfodydd wyneb yn wyneb, a’r angen i bawb ddefnyddio technoleg a theclynnau’r cyfryngau nad oedden ni wedi’u defnyddio o’r blaen. Ynghyd â chyfathrebu mewn argyfwng a’r newidiadau parhaus, mae’n bosibl ein bod ni’n fwy dibynnol ar gydweithwyr i gasglu straeon a gwybodaeth, neu bod angen mwy o gymorth arnon ni i rannu gwybodaeth sy’n cael ei diweddaru’n barhaus ar draws y mudiad a thu hwnt. Yn y sesiwn ryngweithiol yma, bydd Rhwydwaith Cymru CharityComms yn rhannu profiad a strategaethau ar gyfer rhannu’r faich gyfathrebu’n effeithiol, cefnogi a grymuso eraill i weld cyfathrebu fel rhan o’u rôl, cynyddu eich capasiti, a chael mwy o amser fel arbenigwr cyfathrebu i fod yn fwy strategol.
@CharityComms
www.charitycomms.org.uk

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
CharityComms
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.