Gofod3
Gofod3

Sesiwn cloi gofod3: Ydyn ni’n barod i’r dyfodol?

Mae CGGC yn ymrwymedig i arwain newid er mwyn creu sector mwy cyfartal, amrywiol a chynhwysol. Nid rheidrwydd moesol yn unig yw hyn. Mae hefyd yn allweddol i’n gwydnwch a’n gallu i ymateb yn effeithiol i’r heriau mawr y bydd ein cymdeithas yn eu hwynebu.

Bydd panel o arbenigwyr yn ymuno â Neil Wooding, cadeirydd newydd CGGC, am sgwrs onest, i gyflwyno’r heriau sydd o’n blaenau, rhannu rhai pethau anodd a ddysgwyd ac i edrych ar sut gall pob un ohonom ni weithio gyda’n gilydd i gyflawni’r newid rydyn ni eisiau ei weld.

 

Gwybodaeth allweddol

Mudiad
CGGC
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Video

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata

Addasu eich dewisiadau

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh