Gofod3
Gofod3

Cydgynhyrchu a chymryd rhan mewn Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (PSBs): gwersi a ddysgwyd

22 Meh 2022

14:00

60 munud

Mae Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru wedi cael cyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i redeg prosiect pum mlynedd, yn cynorthwyo Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (PSBs) i wella eu hymdrechion i gyd-gynhyrchu a chynnwys cymunedau. Yn y sesiwn hon, byddwn ni’n rhoi crynodeb o’r hyn a wnaethon ni yn ein blwyddyn gyntaf, pan luniodd PSBs yr Asesiadau Llesiant a wnaeth wedyn lywio’r Cynlluniau Llesiant a’u gweithrediad; a byddwn ni’n rhannu’r hyn a ddysgwyd o’r profiad ymarferol, sy’n drosglwyddadwy ar draws sectorau. Bydd cyflwyniad byr yn cael ei ddilyn gan sesiwn holi ac ateb a thrafodaeth ar y ffordd ymlaen.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru
Hyd
60 munud
Dyddiad
22 Meh 2022
Math o ddigwyddiad
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh