Gofod3
Gofod3

Dewch i fod yn rhan o ddatblygu dull newydd o ymdrin â gwirfoddoli yng Nghymru

Mer 5 Meh 2024, 3:00pm

LLYWODRAETH CYMRU

Mae dull newydd o ymdrin â gwirfoddoli yng Nghymru yn cael ei ddatblygu gan randdeiliaid gwirfoddoli allweddol, gyda chymorth Llywodraeth Cymru ac CGGC. Ei nod yw diweddaru ac ehangu’r polisi presennol ar wirfoddoli yn unol â’r canfyddiadau ymchwil diweddaraf, a’r arferion da sydd wedi’u canfod mewn gwledydd eraill.

Bydd y dull newydd yn cael ei gyd-gynllunio gan randdeiliaid gwirfoddoli o bob sector. Os oes gennych ddiddordeb mewn Gwirfoddoli, bydd y sesiwn hon yn gyfle i fwydo i mewn i’r gwaith pwysig hwn ar yr adeg
dyngedfennol.

https://wcva.cymru/cy/projects/dull-newydd-o-wirfoddoli-yng-nghymru/

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
LLYWODRAETH CYMRU
Arddangoswr
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 3:00pm
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh