Gofod3
Gofod3

Sgwrs rhwng comisiynwyr: llunio’r sector gwirfoddol yng Nghymru

Mer 5 Meh 2024, 1:30pm

CGGC

Yn aml, mae ein comisiynwyr yng Nghymru yn chwarae rhan ddynamig mewn tynnu sylw at y cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu ein cymunedau. Mae llais pob un ohonynt yn gyrru’r sgyrsiau hyn yn eu blaen, boed hynny drwy waith craffu, syniadau arloesol neu ddatrysiadau ymarferol.

Mae hwn yn ddigwyddiad prin ac arbennig a fydd yn dod â Derek Walker, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Heléna Herklots CBE, y Comisiynydd Pobl Hŷn, Efa Gruffudd Jones, Comisiynydd y Gymraeg ac Sara Jermin, Dirprwy Gomisiynydd, Comisiynydd Plant Cymru, ynghyd mewn sgwrs, gan gynnig cyfle i fynychwyr gofod3 ofyn cwestiynau am eu safbwyntiau a’u blaenoriaethau unigryw nhw ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru.

Peidiwch â cholli’r E2digwyddiad tyngedfennol hwn a fydd yn deffro’ch meddwl ac o bosibl yn rhoi’r cyfle i chi ymhél yn uniongyrchol â’r arweinyddion dylanwadol hyn.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
CGGC
Arddangoswr
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 1:30pm
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh