Gofod3
Gofod3

Cydymffurfio â’r gyfraith a diogelu hawliau pobl

Mer 5 Meh 2024, 3:00pm

SWYDDFA'R COMISIYNYDD GWYBODAETH

Mae mwy a mwy o bobl yn dod yn ymwybodol o’u data personol a sut mae’n cael ei ddefnyddio. Mae’n rhaid i elusennau a mudiadau trydydd sector sydd am i bobl ymddiried ynddynt i gael pethau’n iawn – ac rydyn ni yma i helpu.

Mae’r sesiwn hon yn gyfle i ddatblygu eich dealltwriaeth o Ddiogelu Data ac i gael cyngor gennym ar y meysydd yn ein cylch gorchwyl sydd bwysicaf i chi. Byddwch yn clywed gan ein tîm sy’n gweithio’n rheolaidd gyda’r sector elusennol a bydd cyfle i siarad â ni am eich profiadau o gydymffurfio â chyfraith hawliau gwybodaeth.

Methu mynychu #gofod3 yn bersonol eleni? Dyma un o ddwy sesiwn rydyn ni’n eu treialu mewn fformat hybrid. I gofrestru i fynychu ar-lein, ewch i: https://lu.ma/64ykorxd

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
SWYDDFA'R COMISIYNYDD GWYBODAETH
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 3:00pm
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh