Gofod3
Gofod3

Cysylltu Cymru – dull sy’n seiliedig ar atgyfeirio cymunedol wrth adfer ar ôl Covid 19

30 Meh 2021

10:00

60 munud

Mae pandemig Covid-19 wedi arwain at gynnydd yn y galw am gymorth yn y gymuned. Yn y digwyddiad yma, bydd aelodau sefydlu rhwydwaith Cysylltu Cymru yn trafod manteision rolau fel Cysylltwyr Cymunedol wrth ddefnyddio dull sy’n seiliedig ar atgyfeirio cymunedol yn adferiad Cymru o bandemig Covid-19. Bydd aelodau’n trafod modelau amrywiol o ddarparu rhagnodi cymdeithasol yng Nghymru, a sut gall gwasanaethau ategu ei gilydd i gyflawni’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. Bydd y digwyddiad yn ystyried y weledigaeth ar gyfer y mathau yma o rolau yn y dyfodol, a bydd yn edrych ar yr hyn sydd wedi bod yn llwyddiannus, a’r hyn oedd yn fwy heriol.

 

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Cysylltu Cymru
Hyd
60 munud
Dyddiad
30 Meh 2021
Pwnc
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.