Gofod3
Gofod3

Cysylltu Eich Cymunedau â Lle Cwrdd Modern a Chynaliadwy

20 Meh 2022

14:00

60 munud

Waeth a yw’n lle bychan i bobl roi eu pennau ynghyd, swyddfa gartref, ystafell gyfarfod fawr neu hyd yn oed yn neuadd gymunedol a rennir, mae man cyfarfod modern a chynaliadwy yn cysylltu ac yn ymhél cymunedau ar hyd a lled y wlad a hyd yn oed y byd. Ymunwch â ni i ddarganfod sut gallwch chi ddefnyddio Microsoft Teams a’r dyfeisiau arloesol, diweddaraf a ardystiwyd gan Teams i helpu i adeiladu eich lle cyfarfod modern a chynaliadwy eich hun. Byddwn ni hefyd yn cyflwyno astudiaeth achos i ddangos o lygad y ffynnon yr effaith gadarnhaol y mae man cyfarfod modern a chynaliadwy wedi’i chael o fewn y sector gwirfoddol, yn ogystal â’r buddion y mae wedi’u cyflwyno i’r mudiadau hyn a’u cymunedau.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Pugh Computers
Hyd
60 munud
Dyddiad
20 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Microsoft Teams Logo

Teams

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh