Gofod3
Gofod3

Cydlynu Ymateb Gwirfoddol mewn Argyfwng

22 Meh 2022

10:00

60 munud

Gwnaeth yr ymateb cymunedol gwerthfawr i bandemig Covid-19 ac argyfyngau mawr eraill amlygu’r angen i gydlynu gwirfoddolwyr yn effeithiol. Gyda chymorth Grŵp Gwydnwch Cymru, gwnaeth y Groes Goch Brydeinig, gyda chyllid gan Grant Strategol Gwirfoddoli Cymru, gydlynu gwaith ymchwil ac ymgynghoriad er mwyn gwella’r gwaith o gydlynu gwirfoddolwyr yng Nghymru wrth ymateb i argyfyngau, drwy edrych ar bartneriaethau o fewn a rhwng y trydydd sector, y sector preifat a’r sector cyhoeddus. Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno’r adroddiad terfynol, gydag argymhellion ar gyfer fframwaith cydlynu a fydd yn mynd at Fforwm Gwydnwch Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen ag ef.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Y Groes Goch Brydeinig
Hyd
60 munud
Dyddiad
22 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Microsoft Teams Logo

Teams

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh