Gofod3
Gofod3

Hyfforddiant Ymddiriedolaeth Cranfield – cipio a chyfleu eich effaith

29 Meh 2021

12:00

60 munud

“Dim rhifau heb straeon, dim straeon heb rifau” “Dydy pobl ddim yn prynu BETH rydych chi’n ei wneud, maen nhw’n prynu PAM rydych chi’n ei wneud” meddai Dr Simon Sinek, awdur blaenllaw ar effaith. Mae mudiadau gwirfoddol yn glir am sut maen nhw’n gwneud pethau, ond mae’n aml yn anodd cyfleu pam, a chyflwyno gwybodaeth mewn ffordd sy’n amlygu effeithiolrwydd y mudiad.

Mae pwysau cynyddol gan gyllidwyr, rhoddwyr a’r llywodraeth am fwy o wybodaeth well am effaith. Mae cael y data cywir – y rhifau – a’r wybodaeth ansoddol gywir – y straeon – yn hanfodol er mwyn gwella’r ffordd mae mudiadau’n gweithio, gan helpu i gynyddu ffocws ar flaenoriaethau allweddol. Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gyflwyno ar y cyd gan Jayne Kendall, Rheolwr Prosiect Cymru yn Ymddiriedolaeth Cranfield, a Stuart West, Gwirfoddolwr Ymddiriedolaeth Cranfield sydd â hanes hir o weithio mewn uwch swyddi ac fel Cyfarwyddwr Anweithredol yn y diwydiant.

www.cranfieldtrust.org

@cranfieldtrust.org

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Ymddiriedolaeth Cranfield
Hyd
60 munud
Dyddiad
29 Meh 2021
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.