Gofod3
Gofod3

Cyllido torfol – cynyddu rhoddion unigol drwy ymgyrchoedd ar-lein

21 Meh 2022

12:00

60 munud

Mae Localgiving wedi rhoi cymorth 1:1 i fwy na 350 o fudiadau elusennol ledled 22 sir Cymru. Ers 2016, mae ein rhaglen i Gymru wedi rhoi hyfforddiant am ddim a chyllid cyfatebol i fusnesau nid-er-elw bach a chanolig sydd eisiau dysgu mwy am godi arian ar-lein. Rydyn ni’n helpu mudiadau i godi ymwybyddiaeth o’u gwaith ac yn ei gwneud hi’n hawdd derbyn rhoddion drwy’r rhyngrwyd. Ymunwch â’n sesiwn os hoffech chi ddysgu mwy am sicrhau incwm anghyfyngedig drwy roddwyr unigol, digwyddiadau codi arian a rhoddion misol. Byddwn ni’n canolbwyntio ar gyllido torfol drwy ymgyrchoedd ar-lein a gwybodaeth am y grantiau rydyn ni’n eu cynnig.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Localgiving
Hyd
60 munud
Dyddiad
21 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh