Gofod3
Gofod3

Lleihau eich Biliau Ynni a’ch Ôl Troed Carbon

23 Meh 2022

10:00

60 munud

Yn y weminar llawn gwybodaeth hon a gynhelir gan syrfewyr a chynghorwyr eiddo profiadol, byddwn ni’n eich helpu i leihau eich biliau a’ch ôl troed carbon. Byddwch chi’n cael pecyn gwybodaeth a bydd cyfle am sesiwn holi ac ateb. Bydd y weminar hon yn eich helpu i:
• Edrych ar eich safle â llygaid newydd ar ôl y pandemig
• Dod o hyd i ffyrdd cost-effeithiol o wneud eich safle yn fwy gwyrdd
• Diweddaru eich polisi swyddfa werdd
• Asesu faint o ynni rydych chi’n ei ddefnyddio ar hyn o bryd a’r gost
• Arbed mwy o ynni er mwyn lleihau biliau ac ôl troed carbon
• Rheoli’r broses newid: cynnwys ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, staff a defnyddwyr gwasanaethau
• Creu arferion da er mwyn bod yn gynaliadwy yn yr hirdymor.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Ethical Property Foundation
Hyd
60 munud
Dyddiad
23 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh