Gofod3
Gofod3

Aeddfedrwydd Data: deall ble ydych chi nawr

20 Meh 2022

12:00

60 munud

Gweithdy cyfranogol sy’n canolbwyntio ar helpu mudiadau i ddeall ble maen nhw o ran data fel y gallant gynllunio er mwyn gwella. Bydd y sesiwn yn cynnwys cyflwyniad byr i aeddfedrwydd data. Yna, bydd pob cyfranogwr yn cynnal asesiad aeddfedrwydd data am ddim o’i fudiad ei hun. Yna, mewn grwpiau trafod, bydd cyfranogwyr yn cymharu a chyferbynnu sgorau eu hasesiadau aeddfedrwydd data ac yn trafod sut gallai hyn lunio eu dull o wella data. Yn olaf, bydd y gweithdy yn dod i ben drwy awgrymu camau nesaf.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Data Orchard
Hyd
60 munud
Dyddiad
20 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh