Gofod3
Gofod3

Sesiwn galw heibio Cyflog Byw go iawn – cael eich achrediad a gwneud y gorau ohono

Mer 5 Meh 2024, 1:30pm

CYNNAL CYMRU / SEFYDLIAD CYFLOG BYW

Ymunwch â’r sesiwn galw heibio hon gyda Cynnal Cymru, partner achredu’r Sefydliad Cyflog Byw, i glywed mwy am sut gallwch chi gefnogi’ch mudiad chi i gael achrediad Cyflog Byw go iawn. Bydd ein tîm yn gallu rhoi cyngor ar faterion technegol, manteision cael achrediad Cyflog Byw go iawn, a sut gall gweithwyr mudiadau sydd eisoes wedi’u hachredu gymryd mwy o ran yr ymgyrch i sicrhau Cyflog Byw go iawn ar draws eu hardal leol neu sector.

Mae Cynnal Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â’r Sefydliad Cyflog Byw i gefnogi cyflogwyr gyda’u hachrediad ac i sicrhau’r Cyflog Byw i holl weithwyr Cymru.

www.cyflogbyw.cymru

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
CYNNAL CYMRU / SEFYDLIAD CYFLOG BYW
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 1:30pm
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh