Gofod3
Gofod3

Dechrau ar eich taith codi arian: sut i ddechrau a beth i’w osgoi

22 Meh 2022

14:00

60 munud

Gyda’i gilydd, bydd y Rheoleiddiwr Codi Arian a Sefydliad Siartredig Codi Arian Cymru yn cyflwyno cyfranogwyr i hanfodion codi arian a’r hyn y mae angen i fudiadau ei wybod er mwyn cydymffurfio â’r safonau codi arian cyfreithiol a rheoleiddiol, wrth iddyn nhw ehangu i ffrydiau incwm newydd. Drwy edrych ar senarios gwahanol, bydd cyfranogwyr yn deall sut y dylid cymhwyso egwyddorion arfer da er mwyn sicrhau bod eu hymdrechion codi arian yn gyfreithiol, yn agored, yn onest ac yn barchus. Byddwn ni hefyd yn eu cyfeirio at le a sut y gallant ddod o hyd i gymorth ac arweiniad ar gymhwyso’r Cod Arferion Codi Arian, ac yn rhoi rhai syniadau da ar gyfer defnyddio dulliau codi arian penodol.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Y Rheoleiddiwr Codi Arian a Sefydliad Siartredig Codi Arian Cymru
Hyd
60 munud
Dyddiad
22 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh