Gofod3
Gofod3

Grymuso eich staff i weithio o unrhyw le gyda Microsoft Teams

29 Meh 2021

10:00

60 munud

Gyda rhai ohonom yn dychwelyd i’r swyddfa, rhai’n dal i weithio o adref a rhai’n gwneud ychydig o’r ddau, dysgwch sut mae Microsoft Office 365 a Microsoft Teams yn gadael i bawb gyfarfod, sgwrsio, galw a gweithio gyda’i gilydd yn hawdd ac yn ddiogel o unrhyw le, ar unrhyw adeg, ar unrhyw ddyfais.

Bydd Ian Drew, Rheolwr Microsoft Tech ar gyfer Effaith Gymdeithasol a Dyngarwch, yn trafod ymrwymiad Microsoft i helpu Sefydliadau Di-elw i gael mwy o Effaith.

Bydd Ian Jones, Rheolwr Seilwaith, Gwasanaethau Digidol a TG Mudiad Meithrin, yn rhoi cipolwg ar fabwysiadu Teams gyda sgriniau rhyngweithiol, camerâu a siaradwyr yn creu cyswllt di-dor rhwng eu swyddfeydd a gweithwyr o bell.

www.pugh.co.uk
@pughcomputers

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Pugh Computers Ltd
Hyd
60 munud
Dyddiad
29 Meh 2021
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Microsoft Teams Logo

Teams

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.