Gofod3
Gofod3

Dysgu am ddim drwy Raglen Hyrwyddwyr OpenLearn – a gyflwynir i chi gan y Brifysgol Agored yng Nghymru

22 Meh 2022

14:00

60 munud

 • A oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu am ddim i helpu i wella’ch sgiliau fel gwirfoddolwr?
 •  A hoffech chi helpu pobl eraill drwy ennyn cariad at ddysgu a chynorthwyo’r bobl rydych chi’n gweithio gyda nhw?Os felly, dewch i gael rhagor o wybodaeth am ein Rhaglen Hyrwyddwyr OpenLearn yng Nghymru. Mae OpenLearn yn adnodd ar-lein am ddim gyda mwy nag 1000 o adnoddau dysgu a grëwyd gan bobl academaidd y Brifysgol Agored. Gellir edrych ar amrediad o bynciau; drwy gyrsiau byr, erthyglau, podlediadau, fideos a llawer mwy. Waeth a ydych chi’n chwilio am wibdaith ddysgu pum munud neu hirdaith ddysgu 50 awr, gallwch chi ddod o hyd iddi ar OpenLearn. Ar ôl y gweithdy, byddwch chi’n cael eich gwahodd i fod yn Hyrwyddwr OpenLearn, fel y gallwch chi helpu pobl eraill i gael mynediad at ddysgu am ddim ar OpenLearn.
 • Gwybodaeth allweddol

  Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

  Mudiad
  Y Brifysgol Agored
  Hyd
  60 munud
  Dyddiad
  22 Meh 2022
  Pwnc
  Math o ddigwyddiad
  Lleoliad
  Zoom Logo

  Zoom

  Cofrestru

  Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

  Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

  Marketing and statistics

  Addasu eich dewisiadau

  Datganiad Data

  Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

  Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

  Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

  Gofod3
  Gofod3
  ^
  cyWelsh