Gofod3
Gofod3

Diweddariad cyffredinol ar adnoddau dynol ar gyfer 2021

28 Meh 2021

10:00

60 munud

Ymunwch ag arbenigwyr Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol Darwin Gray, a fydd yn trafod y diweddaraf ym maes Adnoddau Dynol y dylen ni i gyd fod yn ymwybodol ohonyn nhw wrth i ni ddechrau dod yn ôl i realiti.

Bydd y digwyddiad yn edrych ar bynciau fel:

  • Goblygiadau i fudiadau o ran statws cyflogaeth ar ôl dyfarniad y Goruchaf Lys yn achos Uber
  • Penderfyniad diweddar y Goruchaf Lys ar dâl ar gyfer sifftiau cysgu i mewn
  • Statws brechu a phrofion firws yn y gweithle
  • Rheoli gwyliau ar ôl y cyfyngiadau symud
  • Cwarantîn – allwch chi atal gweithwyr rhag teithio i leoliadau gwyliau pan mae gofyniad i fynd i gwarantîn ar ôl dychwelyd?
  • Gweithio ystwyth / hyblyg – ydyn nhw’n golygu’r un peth? Sut mae cydbwyso dewisiadau eich gweithwyr a gofynion y busnes?

www.darwingray.com

@DarwinGrayLLP

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Darwin Gray
Hyd
60 munud
Dyddiad
28 Meh 2021
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.