Gofod3
Gofod3

Llywodraethu da – beth ydyw, a sut i’w gyflawni

01 Gorf 2021

10:00

60 munud

Ydych chi’n Ymddiriedolwr neu’n Gyfarwyddwr Anweithredol ar Elusen, ac yn ansicr beth sy’n ddisgwyliedig gennych chi yn y rôl honno?

Neu, ydych chi’n aelod o Dîm Uwch Rheoli mewn elusen, ac yn ansicr o’ch goblygiadau adrodd i’r Bwrdd…

Os ydych chi’n cwympo i un o’r ddau gategori yma, dyma’r digwyddiad i chi!

Ymunwch â Fflur Jones o Darwin Gray mewn cyflwyniad gwibdaith i oblygiadau Ymddiriedolwyr o dan gyfraith elusennau, a dyletswyddau cyfarwyddwyr anweithredol cwmnïau cyfyngedig drwy warant.

Bydd y digwyddiad yn archwilio pwysigrwydd dogfennau llywodraethu eich elusen / mudiad, a sut i ddibynnu arnynt a’u dehongli.

Bydd hefyd yn ystyried y gwahaniaeth rhwng dyletswyddau timau gweithredol mudiadau, gan gynnwys eu rhwymedigaethau adrodd i’r bwrdd, a phwysigrwydd Byrddau wrth ddiffinio a hyrwyddo strategaethau cyffredinol mudiadau ar gyfer y dyfodol.

www.darwingray.com

@DarwinGrayLLP

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Darwin Gray
Hyd
60 munud
Dyddiad
01 Gorf 2021
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.