Gofod3
Gofod3

Llywodraethu da – beth yw hyn a sut gellir ei gyflawni

23 Meh 2022

10:00

60 munud

Ydych chi’n Ymddiriedolwr neu’n Gyfarwyddwr Anweithredol Elusen, ac yn ansicr ynghylch yr hyn a ddisgwylir oddi wrthych yn y rôl honno? Neu ydych chi’n aelod o Dîm Uwch-reolwyr o fewn elusen, ac yn ansicr o’ch rhwymedigaethau adrodd i’r Bwrdd? Os ydych chi’n syrthio i un o’r categorïau hyn, dyma’r weminar i chi! Ymunwch â Fflur Jones o Darwin Gray ar daith gyflym o rwymedigaethau Ymddiriedolwyr yn unol â’r gyfraith elusennau, ynghyd â dyletswyddau cyfarwyddwyr anweithredol cwmnïau cyfyngedig trwy warant. Edrychwch ar bwysigrwydd dogfennau llywodraethu eich elusen/mudiad gyda ni, a sut i ddibynnu arnynt a’u dehongli. Yn olaf, byddwn ni’n edrych ar y gwahaniaeth rhwng dyletswyddau timau gweithredol mudiadau, gan gynnwys eu rhwymedigaethau adrodd i’r bwrdd, a pha mor bwysig yw hi i Fyrddau ddiffinio a chymeradwyo strategaethau cyffredinol mudiadau ar gyfer y dyfodol.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Hyd
60 munud
Dyddiad
23 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh