Gofod3
Gofod3

Digwyddiad cau gofod3: Adferiad gwyrdd a chyfiawn

02 Gorf 2021

10:00

60 munud

Mae’r pandemig wedi achosi sioc enfawr i’n cymdeithas. Rydyn ni i gyd wedi byw mewn cyflwr o argyfwng ac ansicrwydd o ddydd i ddydd, ac mae caledi wedi cwympo’n anghymesur ar bobl a chymunedau penodol. Yn y digwyddiad yma, rydyn ni am edrych ymlaen. Byddwn ni’n archwilio sut gallwn ni gyflawni adferiad gwyrdd a chyfiawn. Beth yw’r effeithiau tymor canolig y mae angen i ni baratoi ar eu cyfer? Sut gallwn ni greu dyfodol gwell nawr ar gyfer yr hirdymor, gan gydweithio ar draws cymdeithas? Pam mae’r sector gwirfoddol mor bwysig er mwyn cyflawni hyn, a sut mae angen i ni addasu ein hunain?

Dan gadeiryddiaeth Carwyn Jones, Cadeirydd Maint Cymru byddwn yn clywed gan:

  • Queen Niche (Nelly Adam), Ymgyrchydd
  • Helen Atkinson, Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol
  • Derek Walker, Prif Weithredwr, Canolfan Cydweithredol Cymru
  • Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
  • Julie James, Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Byddwn hefyd yn clywed gan Jane Hutt MS, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a fydd yn dod ag wythnos gofod3 i ben yn swyddogol.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
CGGC
Hyd
60 munud
Dyddiad
02 Gorf 2021
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.