Gofod3
Gofod3

Iechyd a lles yng Nghymru – a ydyn ni’n bwysig?

Mer 5 Meh 2024, 10:00am

CGGC

Wedi’i chyflwyno gan Brosiect Iechyd a Gofal CGGC, mae’r sesiwn hon yn seiliedig ar eu papur ymchwil: ‘Pam mae’r trydydd sector yn bwysig i iechyd a lles yng Nghymru’, a gomisiynwyd ar ôl adroddiad Comisiwn Bevan: ‘Gwerth a gwerthoedd y trydydd sector: cydweithio â’r sector statudol i ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru’.

Ar ôl crynodeb byr gan awdur yr adroddiad, Richard Newton, bydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Derek Walker, yn cadeirio trafodaeth banel gyda Kate Williams, Cymorth Canser Macmillan; Chris Johnes, Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau; a Lyndsey Campbell-Williams, Medrwn Môn.

https://wcva.cymru/cy/projects/prosiect-iechyd-a-gofal-cggc/

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
CGGC
Arddangoswr
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 10:00am
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh