Gofod3
Gofod3

Helpu mudiadau gwirfoddol Cymru i arloesi gyda Microsoft Modern Workplace ac AI

Mer 5 Meh 2024, 11:30am

PUGH COMPUTERS

Yn y sesiwn hon, bydd Pugh Computers yn helpu i egluro sut gall mudiadau gwirfoddol o bob maint fabwysiadu datrysiadau Microsoft Modern Workplace yn llwyddiannus, gan gynnwys Microsoft 365, mannau cyfarfod hybrid Microsoft Teams a Copilot AI. Dewch i ddarganfod:

  • sut gall M365 wella eich cynhyrchiant, cydweithrediad a’ch diogelwch i’r eithaf
  • sut i ddefnyddio Microsoft Copilot AI yn gyntaf neu ei gyflwyno ledled y mudiad
  • rôl mannau cyfarfod hybrid modern cynhwysol a chynaliadwy
  • sut i ddefnyddio Microsoft Copilot i grynhoi cyfarfodydd, llunio negeseuon e-bost, creu cyflwyniadau a mwy.

https://www.pugh.co.uk/ (Saesneg yn unig)

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
PUGH COMPUTERS
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 11:30am
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh