Gofod3
Gofod3

Sut gall cyflogwyr gefnogi goroeswyr?

20 Meh 2022

14:00

60 munud

Arweiniad byr ar sut gall cyflogwyr ddechrau creu man diogel i gyflogeion, gwirfoddolwyr a defnyddwyr gwasanaethau drwy wneud safiad ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Bydd y weminar yn cynnwys:
• Cyfeirio at adnoddau a chymorth perthnasol i’r rheini sydd wedi’u heffeithio.
• Trafodaeth fer ar aflonyddu rhywiol yn y gweithle a gofynion cyfreithiol cyflogwyr.
• Stori goroeswr.
• Mewnolwg i sut allai cyflogeion gael eu heffeithio gan y materion hyn yn y gwaith ac yn eu bywydau personol.
• Arweiniad ar sut gall cyflogwyr gefnogi goroeswyr a chefnogi aelodau staff sydd wedi’u heffeithio mewn modd ystyrlon.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Cymorth i Ferched Cymru
Hyd
60 munud
Dyddiad
20 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh