Gofod3
Gofod3

Sut gall cymunedau ddefnyddio ymagwedd wedi’i harwain gan y gymuned tuag at dai

29 Meh 2021

10:00

60 munud

Mae prosiect Cymunedau’n Creu Cartrefi yn cynnig cymorth a chyngor i fudiadau presennol a newydd sy’n dymuno creu cynlluniau tai wedi’u harwain gan y gymuned yng Nghymru. Dewch i’r digwyddiad yma i ddysgu mwy am sut gall cymunedau gymryd yr awenau wrth greu cynlluniau tai sy’n addas at y diben, sy’n gynaliadwy, ac sy’n gwella eu cymunedau. Dysgwch sut mae cymunedau’n gwneud hyn i weithio iddyn nhw, beth mae’n ei olygu, manteision cydweithio, a sut gallwch ddod yn rhan ohono. Ymunwch â ni a dewch yn rhan o’r drafodaeth am beth allai weithio ar gyfer eich cymuned.
https://wales.coop/homes
@CCLHCymru

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Canolfan Cydweithredol Cymru – prosiect Cymunedau’n Creu Cartrefi
Hyd
60 munud
Dyddiad
29 Meh 2021
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.