Gofod3
Gofod3

Sut mae poblogaeth Cymru wedi newid yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf?

24 Meh 2022

10:00

60 munud

Cyn cyhoeddi data Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru, bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno trosolwg o sut mae poblogaeth Cymru wedi newid yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf. Bydd hwn yn cynnwys cymariaethau â rhannau eraill o’r DU, yn ogystal ag edrych yn fanwl ar yr hyn sydd wrth wraidd y newid mewn poblogaeth yng Nghymru, a rhai o’i oblygiadau. Bydd hefyd yn gyfle i chi ddweud wrthym sut rydych chi’n defnyddio’r ystadegau hyn yn eich gwaith, neu sut gallent gael eu defnyddio gennych chi.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Llywodraeth Cymru
Hyd
60 munud
Dyddiad
24 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Microsoft Teams Logo

Teams

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh