Gofod3
Gofod3

Sut gall y Brifysgol Agored yng Nghymru helpu i ddatblygu gwirfoddolwyr

Mer 5 Meh 2024, 11:30am

Y BRIFYSGOL AGORED YNG NGHYMRU

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru, mewn partneriaeth â’r cynghorau gwirfoddol rhanbarthol ac CGGC, wedi datblygu’r rhaglen ‘Elwa drwy Wirfoddoli’. Mae’n helpu gwirfoddolwyr i wella eu gwybodaeth a’u sgiliau fel eu bod yn manteisio i’r eithaf ar wirfoddoli – neu hyd yn oed yn symud ymlaen i rôl wirfoddoli uwch.

Dyma rai o’r pynciau y byddwn yn edrych arnynt:

  • gwydnwch a llesiant
  • arweinyddiaeth
  • dysgu pellach

Yn y sesiwn hon, byddwn yn trafod sut gall Elwa ar Wirfoddoli eich helpu chi a’ch mudiad. Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru hefyd eisiau clywed eich syniadau ar sut gellid datblygu’r rhaglen yn y dyfodol.

https://www5.open.ac.uk/wales/cy

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Y BRIFYSGOL AGORED YNG NGHYMRU
Arddangoswr
Y Brifysgol Agored Yng Nghymru
Y Brifysgol Agored Yng Nghymru
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 11:30am
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh