Gofod3
Gofod3

Archwilio annibynnol mewn llywodraethiant elusennau – pam mae’n bwysig a sut i gymryd rhan

Mer 5 Meh 2024, 1:30pm

ASSOCIATION OF CHARITY INDEPENDENT EXAMINERS

Edrychwch ar rôl archwilio annibynnol mewn cefnogi llywodraethiant da, beth i edrych amdano mewn archwiliad annibynnol, a pham allech ystyried hyfforddi fel archwiliwr annibynnol.

Mae’r Association of Charity Independent Examiners (ACIE) yn canolbwyntio ar godi safonau archwiliadau annibynnol. Wedi’i sefydlu ym 1999, ACIE yw’r unig gorff proffesiynol sy’n canolbwyntio ar archwilio annibynnol yn unig, sy’n rhoi ychydig o sicrwydd annibynnol bod arian elusen wedi’i gyfrifo’n briodol a bod cofnodion cyfrifyddu wedi’u cadw.

www.acie.org.uk (Saesneg yn unig)

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
ASSOCIATION OF CHARITY INDEPENDENT EXAMINERS
Dyddiad
Mer 5 Meh 2024, 1:30pm
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn CGGC rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd CGGC i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Luma i gael gwybod sut y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh