Gofod3
Gofod3

Cyflwyniad i gynllun iechyd HSF

30 Meh 2021

10:00

60 munud

Cynllun iechyd HSF yw is-gwmni masnachu Cronfa Hospital Saturday, sef elusen gofrestredig sydd wedi bod yn helpu pobl mewn cyfnodau o salwch ac angen meddygol ers 1873. Mae eu cynlluniau iechyd yn dechrau o £1 yr wythnos, ac maen nhw’n cynnwys ystod eang o fanteision, gan gynnwys:

  • Deintyddol
  • Optegol
  • Llinell gyngor Meddyg Teulu a Meddyg Rhithwir, gan gynnwys gwasanaeth presgripsiwn preifat
  • Cwnsela a Chymorth Lles Emosiynol
  • Gostyngiadau siopa a ffordd o fyw drwy Perkbox yr HSF

Fel aelod-fudiad o CGGC, gallwch gynnig cynllun iechyd HSF i’ch gweithwyr drwy ein Cynlluniau Teulu ac Unigol, gan eu gwarchod yn syth yn y rhan fwyaf o’r categorïau budd. Ymunwch â’r digwyddiad yma i ddysgu mwy.

www.hsf.co.uk

@HSFhealthplanUK

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Cynllun Iechyd HSF
Hyd
60 munud
Dyddiad
30 Meh 2021
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Microsoft Teams Logo

Teams

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.