Gofod3
Gofod3

Sgwrs Codi Ymwybyddiaeth Aren Cymru

21 Meh 2022

14:00

60 munud

Sgwrs codi ymwybyddiaeth yw hon a gyflwynir gan un o Lysgenhadon Gwirfoddol Aren Cymru. Mae gan ein llysgenhadon gysylltiad personol â chlefyd yn yr arennau ac maen nhw’n frwdfrydig ynghylch rhannu eu profiad byw er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth ar hyd a lled Cymru. Bydd y sgwrs yn ymdrin ag Iechyd yr Arennau, Clefyd yr Arennau, Trawsblannu a Dialysis, profiad byw rhywun â chlefyd yn yr arennau ac ychydig o wybodaeth am Aren Cymru a sut rydyn ni’n cefnogi cleifion a theuluoedd. Trwy godi ymwybyddiaeth o glefyd yr arennau, rydyn ni’n gobeithio creu amgylchedd mwy cefnogol a deallgar i’r rheini y mae’n effeithio arnyn nhw a’r bobl o’u cwmpas.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Aren Cymru
Hyd
60 munud
Dyddiad
21 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh