Gofod3
Gofod3

Edrych y tu hwnt i Brexit – ail-lansio Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit a Chynghrair Cymdeithas Sifil Brexit

Mwy na blwyddyn ar ôl i’r cyfnod pontio ddod i ben, ac mae’r anhawster o olrhain sut mae’r dirwedd y mae cymdeithas sifil yn gweithredu o’i mewn yn newid yn parhau. Mae cyllid yr UE yn cael ei ddisodli, mae newidiadau hawliau dynol mawr ar droed, mae ‘Rhyddidau Brexit’ wedi dod yn bwnc llosg ac mae’r ffordd rydyn ni’n gweithio gyda chydweithwyr Ewropeaidd wedi newid yn sylweddol. Ynghyd â hyn, mae nifer o gyrff newydd yn gweithredu mewn meysydd fel hawliau dinasyddion a’r amgylchedd. Ymunwch â ni i drafod sut gall cymdeithas sifil weithio gyda’i gilydd ar draws y pynciau hyn a rhai eraill er mwyn ail-lansio bord gron ar y cyd gyda Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru a’r Gynghrair Cymdeithas Sifil!

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru a’r Gynghrair Cymdeithas Sifil
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh