Gofod3
Gofod3

Rheoli pobl yn eich mudiad

Ymunwch â Gill Moss-Waghorn, Ymarferydd Elusen Ddibynadwy a Sharon Vargas, Pennaeth Adnoddau Dynol a Rheolwr Swyddfa Weithredol Grŵp YMCA Caerdydd sy’n Fuddsoddwyr mewn Pobl Platinwm ers mis Medi 2021.

Bydd y sesiwn ddysgu’n ymdrin â maes allweddol o’r safon Elusen Ddibynadwy er mwyn cefnogi arferion da wrth Reoli Pobl yn y sector gwirfoddol. Byddwch chi hefyd yn cael cipolwg ar y Safon Ddibynadwy.

Bydd cyfle i ofyn cwestiynau i Gill a Sharon ar Reoli Pobl

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Safon Elusen Ddibynadwy
Pwnc
Math o ddigwyddiad

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh