Gofod3
Gofod3

Cael cymaint â phosibl o Gynhyrchiant o fewn eich Cyfarfodydd Hybrid, Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol (AGMs) a’ch Digwyddiadau

23 Meh 2022

10:00

60 munud

Os ydych chi’n darganfod bod rhwystrau fel amser, argaeledd, costau a lleoliad yn heriol wrth drefnu cyfarfodydd, AGMs a digwyddiadau eraill wyneb yn wyneb, gall dull gweithredu hybrid eich helpu i oresgyn yr holl bethau hyn heb gyfaddawdu ansawdd y profiad a’i ganlyniadau. Ymunwch â ni wrth i ni arddangos yr offer a’r nodweddion diweddaraf a fydd yn eich galluogi i gael cymaint â phosibl o gynhyrchiant o fewn eich cyfarfodydd, AGMs a digwyddiadau hybrid ar Microsoft Teams neu Zoom. Byddwn ni hefyd yn cynnwys astudiaeth achos, gan roi cyfrif go iawn o sut gellir cynnal cyfarfodydd, AGMs a digwyddiadau eraill yn llwyddiannus gan ddefnyddio dull hybrid.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Pugh Computers
Hyd
60 munud
Dyddiad
23 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Microsoft Teams Logo

Teams

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh