Gofod3
Gofod3

Llywio newid – digwyddiadau’r byd a’ch cyllid

23 Meh 2022

10:00

60 munud

Newidiodd y byd yn sylweddol yn hanner gyntaf 2022. Byddwn ni’n edrych ar oblygiadau digwyddiadau diweddar ar y dirwedd wleidyddol ac economaidd fyd-eang, a beth allai hyn ei olygu i gyllid eich mudiad. Yn ogystal â’r effaith ar farchnadoedd ariannol, byddwn ni’n ystyried cwestiynau fel:

Nid ydym wedi gweld chwyddiant mor uchel â hyn ers cenhedlaeth, ac mae wedi achosi ‘argyfwng costau byw’ – pa mor wydn yw eich mudiad i’r risg hon?

A yw ymosodiad Rwsia ar Wcráin yn drobwynt at ‘gyfalafiaeth rhanddeiliaid’, model mwy cynhwysol a ddylai fod yn fuddiol i bawb mewn cymdeithas, yn hytrach nag i randdeiliaid yn unig? A fyddwch chi’n cael budd ohono?

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Brewin Dolphin
Hyd
60 munud
Dyddiad
23 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Microsoft Teams Logo

Teams

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh